FABLAB@SCHOOLDK

Jeg faldt over denne spændende artikel:

Folkeskolen skal skabe flere iværksættere
– Tre Vejle-skoler og Spinderihallerne deltager i forskningsprojekt

Den nye folkeskolereform betyder mange ændringer og nyskabelser. En af dem er værkstedsbaseret undervisning. Her får eleverne mulighed for at lære gennem at konstruere, opfinde og bygge, som et alternativ til traditionel boglig undervisning. Et nyt forskningsprojekt skal komme med input til, hvordan teknologi, design og læring kan gå hånd-i-hånd i en helt ny værkstedsbaseret undervisningsform. Skoler i Vejle, Silkeborg og Aarhus er med.

Det er elever fra skolernes fem ældste klasser, der deltager i eksperimenterne. Blandt andet skal de arbejde med nye teknologier som 3D-printere og vinylskærere, og de skal lære at programmere. Det kan f.eks. være at bruge laserskærer og 3D-printer til at lave modeller om fremtidens bolig. Eller at bruge en vinylskærer til at producere elektriske kredsløb og lave sjove julekort der blinker, som en del af fysikundervisningen. Fælles for det hele er undervisning, hvor eleven lærer gennem at designe, konstruere og opfinde.

En gruppe lærere fra folkeskoler i Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune er allerede i gang med at sætte sig ind i tankerne og teknikkerne bag FabLab@School og i foråret 2014 starter de tre kommuner FabLab-aktiviteter på 13 skoler. De tre skoler i Vejle, som foreløbig er udvalgt, er Novaskolen, Kirkebakkeskolen og 10. klasses centeret.

Aktiviteterne på de 13 skoler ledes og koordineres af Spinderihallerne Vejle, som også stiller værkstedsfaciliteter til rådighed i den nyrenoverede Kedelbygning, der åbner august 2014. Flere af de knap 60 virksomheder lokaliseret i Spinderihallerne inddrages også i projektet. Formålet med dette samarbejde er at inspirere eleverne til iværksætteri og entreprenørskab. På den måde bidrager Spinderihallerne med at sætte iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen.

Arne Sigtenbjerggaard (V), borgmester Vejle Kommune:
– Vi skal have et endnu tættere samspil mellem uddannelse og virksomheder, også i folkeskolen. Vejle Kommune har i forvejen stærkt fokus på entreprenørskab og har netop afsluttet et forløb, hvor 1000 af kommunens skoleelever har arbejdet med at udvikle ideer og produkter til fremtidens bolig. Vi har rigtig god erfaring med projekter, hvor børn bringes sammen med lokale virksomheder for at udvikle og teste nye ideer og produkter. Ved at etablere et FabLab@School skaber vi nu en platform, hvor skoler og virksomheder får endnu bedre mulighed for at samarbejde med hinanden.

Dan Skjerning (S) formand for børn- og ungeudvalget, Vejle Kommune:
– Med FabLab@School kan skolerne i Vejle spille op til skolereformens tanker om at udvikle andre læringsmiljøer end de traditionelle. Vi skal udvikle alternativer til den traditionelle bogligt orienterede undervisning, og her er der et stort potentiale i værkstedsbaseret undervisning, hvor børn lærer gennem at designe og bygge fysiske genstande i fællesskab. Med FabLab@School kommer folkeskolerne i Vejle helt i front med nogle af de mest spændende visioner i folkeskolereformen.

Forskningsprojektet ledes af forskere fra Aarhus Universitet og bygger på et amerikansk koncept, FabLab@School, udviklet på et af verdens førende universiteter, Stanford University. I FabLab@School arbejder børn med nye digitale teknologier, og FabLab@School er allerede etableret i Rusland, Thailand, Tyskland og USA. Nu kommer de også på de danske skoleskemaer.

Stanfords forskning viser, at den rette værkstedsbaserede undervisning kan øge elevernes motivation for at lære. Derfor skal der satses på denne type undervisning som supplement til traditionel boglig undervisning. Desuden øger værkstedsbaseret undervisning elevernes forståelse for teknologi og inspirerer dem til at tænke opfindsomt og nyskabende. Det er netop disse færdigheder, som OECD under overskriften ”Det 21. århundredes nye kompetencer” har defineret som dem elever skal være i besiddelse af, for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. De tre nye kerne-kompetencer er evnen til at mestre og forstå digitale værktøjer, evnen til at deltage aktivt i forskelligartede fællesskaber og evnen til at tænke og agere innovativt på samfundsmæssige udfordringer.

Kontakt:
Katrine Holm Kanstrup,
Spinderihallerne
+45 2442 4602

FAKTA OM FABLAB@SCHOOL
Konceptet FabLab@School bygger på den grundtanke, at børn lærer bedst, når de konstruerer og bygger fysiske genstande i fællesskab. FabLab@School har fokus på digitale teknologier, som laserskærere, vinylskærere, 3D printere og programmeringsværktøjer udviklet til børn. Disse værktøjer gør det muligt at arbejde med entreprenørskab, design, formgivning og projektarbejde i mange fag, fra historie, til dansk, naturfag og matematik og ikke mindst det nye fag ”design og håndværk”. Forskning fra Stanford University dokumenterer, at FabLab@School øger elevernes motivation for at lære og øger deres interesse for ingeniørvidenskab og teknik.

FAKTA OM PROJEKTET
Forskningsprojektet gennemføres af Center for Participatory IT på Aarhus Universitet under ledelse af Professor Ole Sejer Iversen. Forskningsindsatsen inkluderer et tværfagligt samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi. FabLab@School initiativet involverer desuden VIA University College og Microsofts skolenetværk. Forskerne samarbejder med Spinderihallerne og skoleforvaltninger i Silkeborg, Aarhus og Vejle kommune. Forskningsprojektet medfinansieres af Industriens Fond med tre millioner kr. og løber frem til juni 2017. Opbygningen af samarbejdet mellem forskerne og de tre skoleforvaltninger er finansieret af EU’s Regionalfond og Vækstforum Syddanmark.

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.