Teknologiforståelse som fag i folkeskolen

Måske er det en lidt våget overskrift: Teknologiforståelse som fag i folkeskolen.
Egentlig er jeg heller ikke sikker på, at det er den rigtige, eller eneste måde vi kan få et fag, eller en faglighed, som jeg nok ville havde foretrukket hed: Digital kreativitet, eller blot Digitalt.
For mig er en betegnelse som teknologiforståelse  alt for upræcis. For kigger man lidt nøjere efter hvad der står i udspillene fra Undervisningsministeren, så er det digital teknologi der tales, eller rettere skrives om.
Men nok om det. Undervisningsministeriet har udsendt kommissoriet for den ekspertskrivegruppe der skal skrive et forslag til den forsøgsordning der bliver sat i gang til august 2018. Forsøget skal forløbe over 3 skoleår.
I forsøget skal afprøves tre hovedmodeller for hvordan teknologiforståelse kan komme ind i på alle klassetrin:

1. Et selvstændigt fag i teknologiforståelse fra 1. til 9. klasse.
2. Kombination: Teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag på tidlige klassetrin fx indskoling/mellemtrin, og der etableres selvstændigt fag på senere klassetrin, fx mellemtrin/udskoling. Integrationen i eksisterende fag på tidlige klassetrin kan fx særligt være i matematik og natur/teknologi.
3. Teknologiforståelse styrkes via ca. 2-4 udvalgte eksisterende fag.

Det spændende bliver for mig at se, hvor ved dette forsøg kommer til at adskille sig fra de kompetenceområder der er for valgfaget Teknologiforståelse. Her er hovedområderne Design og Programmering. Se mere på EMU.dk

I kommisoriet fremgår det at:

På baggrund af aktuel viden og faglige debatter, herunder i regi af ministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen, kan der peges på, at der bl.a. kan være behov for at se på, om undervisning i følgende kundskaber bør styrkes i folkeskolen:

Teknologiens og automatiseringens betydning i samfundet, herunder forståelse for sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier
Computational thinking (informatik) som vidensområde, herunder grundlæggende viden om netværk, algoritmer, programmering, logisk og algoritmisk tænkning, abstraktion og mønstergenkendelse, datamodellering samt test og afprøvning
Iterativ designproces i en vekselvirkning mellem at forstå den verden, som der designes til og de digitale teknologier, der designes med.
Kompleks problemløsning, hvor børn gennem forståelse for designprocesser skaber nye løsninger med digitale teknologier og lærer at argumentere for deres relevans.

I udviklingen af det faglige indhold skal der være fokus på, at faget skal være almendannende, kreativt og skabende.

Det bliver spændende at følge denne udvikling.

Her er link til hele kommissoriet

 

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.