Elevens Digital Kompetencehjul

I de senere år er begrebet Digital kompetence blev brugt i en del forskellige sammenhænge, og med flere forskellige tolkning af, hvad begrebet dækker over. Malene Erkmann kom med sit bud på dette i Grundbog i Digitale kompetencer. Nu har  Center for digital dannelse , i samarbejde med forlaget Gyldendal, kommet med et digitalt værktøj til brug i udskolingen.

Værktøjet hedder Elevens Digitale Kompetencehjul og har til formål: ‘at styrke elevers digitale kompetencer gennem tilegnelse af ny tidssvarende viden, øget selvindsigt, kritisk stillingstagen og træning af praktiske færdigheder. Materialet er målrettet undervisning i 7.-10. klasse.’

Elevens Digitale Kompetencehjul er et online værktøj, der består af fire elementer:

  1. En række spørgsmål, der afdækker elevens vurdering af egne evner inden for tolv digitale kompetencer.
  2. En visualisering af elevens personlige kompetenceprofil
  3. Tre konkrete anbefalinger til kompetencer der bør trænes
  4. Læringsmateriale i form af definition, eksempler og øvelser til hver af de tolv kompetencer

Med de tre forskellige øvelsestyper – individ, gruppe og plenum – kan materialet sammensættes til et fleksibelt og dynamisk undervisningsforløb.

Det ser spændende ud og jeg glæder mig til at få det prøve me mine elever.
Se mere på Elevens Digitale Kompetencehjul

About the author

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: