Scratch opgaver

2511327_90x90

Denne vejledning er udarbejdet af Bo Teglskov Kristensen.

I denne omgang vil jeg spænde buen en anelse og formulere nogle mere åbne opgaver til eleverne. Jeg har en forventning om, at flere af eleverne allerede kan tage skridtet til denne type opgaver, men jeg regner også med, at en del af dem stadig har behov for noget træning med de mere lukkede opgaver. Eleverne kommer således til at køre på forskellige spor denne gang.

Det skal bemærkes, at jeg med åbne opgaver mener, at jeg udstikker en forholdsvis lukket opgave, men vejen til at løse opgaven er åben.


Brøkhistorier med Scratch

De fleste matematiklærere kender regnehistorier, der kort fortalt går ud på, at man knytter en kontekst til noget matematik. Det kan fx være minusstykket 8 – 3, der sættes i en kontekst, hvor der sidder 8 fugle ved en sø, men 3 af dem bliver skræmt og flyver væk. Dermed er der kun 8 – 3 = 5 fugle tilbage.

3.a arbejder i øjeblikket med brøker, og jeg vil derfor udfordre dem til at lave kontekster til at vise brøkdele. Det skal de gøre i Scratch.

Scratchy spiser en tredjedel af nogle lækre mus

 • Lav en brøkhistorie ligesom den på billedet her.
 • Lav dine egne brøkhistorier.
 • Indspil screencasts af dine 2 bedste historier. De skal vises i klassen senere.

brøkhistorie - Scratch


Andre åbne opgaver

Firkant, der skifter farve

 • Lav et program, der får Scratchy til at GLIDE rundt og tegne en firkant. Den behøver ikke ligne den på billedet.
 • Få firkanten til at skifte farve (fx ændre med 50).

Firkant - skiftende farver


Scratchy, der kan flyttes med piletasterne

 • Lav et program, der får Scratchy til at flytte sig, når man trykker på piletasterne. Scratchy skal kunne gå i alle retninger.
 • Lav Scratchy meget lille.
 • Lav videre på dit program, så Scratchy tegner, når man trykke på n (pen ned) og holder op med at tegne, når man trykker o (pen op).
 • Kan du skrive dit navn?

Flyt Scratchy

Skriv dit navn


Scratchy laver plusstykker mellem 100 og 500

 • Lav et program, der får Scratchy til at sige forskellige, tilfældige plusstykker med tal mellem 100 og 500. Du skal bruge en kommando, der hedder tilfældigt mellem.
 • Se om du kan få Scratchy til at lave andre opgaver til dig. Det kunne fx være minusstykker eller gangestykker.

Scratchy træner den lille gangetabel og siger svaret

 • Lav to forskellige variable, som du kalder ‘tal 1′ og ‘tal 2′.
 • Få programmet til at sætte værdien af ‘tal 1′ og ‘tal 2′ til et tilfældigt tal mellem 1 og 10.
 • Lav et program ligesom det med plusstykkerne. Det skal sige et gangestykke med værdien af ‘tal 1′ og ‘tal 2′.
 • Få programmet til at sige, hvad de to tal ganget med hinanden giver.

Gangestykke med svar

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.