08 maj

IT-professor: Sådan giver vi folkeskolen en digital opstrammer

Altinget.dk bragte 03.05.17 et debatindlæg af Ole Sejer Iversen

IT-professor: Sådan giver vi folkeskolen en digital opstrammer

Af Ole Sejer Iversen
Professor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet

Folkeskolen skal ikke blot uddanne børnene til en fremtidig karriere som ingeniører og programmører for at ruste Danmark i den globale konkurrence. Det vil være alt for uambitiøst. Vi skal derimod uddanne alle danske børn og unge til at agere kompetent i en verden med øget digitalisering og automatisering, hvor IT ikke kun er noget, vi bruger, men et materiale, vi bygger fremtiden med. Det starter i folkeskolen, men denne er stadig slap i de digitale koder. Fem erkendelser vil bringe os på vej mod et Danmark med store IT-ambitioner:

1. IT er ikke kun et anliggende for programmører
IT er ikke et tilvalg i vores børn og unges fremtidige arbejds- og privatliv. Det er et grundvilkår. IT transformerer alle erhverv fra uddannelse til sundhed, transport og produktion. Hvis folkeskolen skal forblive relevant som uddannelsesinstitution, skal den kunne favne og uddanne til dette grundvilkår. IT er derfor ikke blot et anliggende for programmører, men noget der vedrører os alle. Vi skal alle besidde evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og til at deltage i dens skabelse.

2. IT skal på skoleskemaet
Øget digitalisering har mange positive indvirkninger på vores arbejds- og privatliv og er en forudsætning for fortsat velstand og velfærd. Digitaliseringen har dog også en bagside. Den skaber en større polarisering i vores samfund – en større adskillelse mellem dem, der kan skabe med IT, og dem, der ikke har fået chancen for at tillære sig nødvendige færdigheder. Derfor skal IT på skoleskemaet, så vi sikrer os, at alle børn og unge har mulighed for at tilegne sig færdigheder til at begå sig i et digitaliseret samfund.

3. Invester massivt i underviserne
Underviseren er stadig den vigtigste forudsætning for barnets læring i skolen. Tilstedeværelsen af IT i folkeskolen er også essentiel, men sikrer ikke i sig selv børnene stærkere IT-kompetencer. Det gør derimod undervisere, som forstår at iscenesætte IT som et materiale, hvormed man kan løse komplekse samfundsmæssige udfordringer. Folkeskolen anno 2017 har for få undervisere med den fornødne ekspertise til at kunne tilbyde IT-undervisning i verdensklasse. Vi skal turde investere massivt i uddannelse af undervisere, så fremtidens folkeskole kan tilbyde alle elever fra Gedser til Skagen stærke IT-kompetencer.

4. Mål på kreative IT-kompetencer
Vi skal turde give underviserne forudsætninger for at træne børnene til en fremtid, hvor kreativitet og kompleks problemløsning bliver nøglekompetencer. Ellers risikerer vi, at folkeskolen mister sin relevans.

Vi har derfor brug for nye prøveformer, der stiller skarpt på børnenes evne til at arbejde kreativt og anvende teknologien som materiale til at finde innovative løsninger på komplekse problemstillinger. Politikerne skal turde skabe forudsætningerne for en progressiv folkeskole med fokus på de problemstillinger og de kompetenceformer, der kendetegner det 21. århundrede. Kreative IT-kompetencer skal være et eksamensfag og måles for at give faget en tilstrækkelig tyngde – om det så koster lidt på testene i og kendskabet til kongerækken.

5. Byg på dét, som vi allerede er rigtig gode til
Særligt tre forhold skaber gode forudsætninger for store IT-ambitioner i Danmark.

For det første har vi tradition for en kritisk og åben dialog, som trænes systematisk i folkeskolen. Vi kan videreføre denne tradition til at lære børnene at indgå i en kritisk dialog om, hvad IT skal være i vores samfund.

For det andet har vi i Danmark en stærk deltagelseskultur. Den næres allerede i folkeskolen. Hvis vi skal skabe meningsfuld og effektfuld IT, skal borgere fra alle erhverv fra pædagoger og jurister, til mekanikere og programmører oparbejde en evne til konstruktivt at deltage i skabelsen af fremtidens IT ud fra deres respektive fagligheder. Her er deltagelseskulturen en vigtig forudsætning.

Sidst men ikke mindst har vi i Danmark tradition for at arbejde på tværs af faglige skel. Tværfagligheden er også et produkt af en velfungerende folkeskole. Vi har derigennem en rodfæstet tradition for tværfaglig samskabelse, brugerinvolvering og demokratisering af forandringsprocesser med og uden IT. Det giver os globalt set store konkurrencefordele og nærer troen på store IT-ambitioner allerede i folkeskolen.

IT-kritiske borgere
Hvis folkeskolen skal forblive relevant som en uddannelsesinstitution, skal børnene tilbydes en stærk uddannelse i IT. Det handler ikke (kun) om at få flere børn til at interessere sig for STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics), men nærmere om, at alle børn skal kunne forstå implikationerne af IT og automatisering.

Lad os i fællesskab forfølge ambitionen om at uddanne danskerne til de mest IT-kompetente og IT-kritiske borgere i verden.

15 sep

Edison – den lille robot

På Kickstarter er jeg faldet over en skøn lille robot: EDISON

Den er nem at programmere, og der kan bygges videre på den med LEGO klodser.Edison_robot
Edison er programmeret ved hjælp af EdWare , et ikon baseret grafisk programmeringssprog. Programmer downloades til Edison ved hjælp af et  Edcomm kablet. Kablet sættes i computerens stik til hovedtelefoner der bærer e pulserende lyd signal til en høj effektiv LED . LED konverterer den pulserede audiosignal til lys, der modtages af Edison linje tracker fototransistor der indlæser programmet i processoren .

Edicon har infrarød sensor og lyd sensor. Den kan også styres med en TV remote, ved hjælp af infrarødt lys.

du kan se mere på meetedison.com

03 feb

Ez-Robot

nao

NAO robotten

Robotterne kommer!!
Levende robotter var, ind til for få år siden, noget vi primært kendte fra Star Wars filmene. Men i de senere år er de også begyndt at komme ind i skoleverden. NAO er et eksempel på dette, i form af en meget fin “lillebror”-robot. Der vel nærmest ligner en lille dukke.

Fornyeligt er EZ-Robot så kommet på markedet, og den ser rigtigt spændende ud.
Her er en robot som man selv skal samle. Og kan gøre det på forskellige måder. Så det er muligt at bygge mange forskellige typer af robotter. Der følger en fin software med, hvor man bygger robotten og dens funktioner, som så bagefter skal programmeres.

Robotten kan så styres på forskellige måder, med Wii, playstation remotecontrol, eller andet. Men bedst af alt, så er der et super Community, hvor der er hjælp af hente, ud over den fin manual og andre hjælpe faciliteter.

Se mere på er EZ-Robot

30 jan

Dash and Dot – de små robotter

Dash og Dot, fra Wonder Works, er et par skønne programmerbare robotter. Dash er den store robot, som kan køre omkring og Dot er lillerobotten som ikke kan bevæge sig, men som stadig kan en masse ting. De to robotter kan desuden kommunikere med hinanden.Skærmbillede 2015-01-30 kl. 18.23.13

 

 

Her er den officielle video fra Wonder Works, dog inden de ændrede robotternes navne fra Bo and Yana, til Dash and Dot.

Dash og Dot kan programmeres med blocks, som dem der findes til Scratch, og Googles Blockly.
Der findes foreløbigt  4 apps til IOS :

Skærmbillede 2015-01-30 kl. 18.22.14

Jeg må simpelthen have fat i et sæt til min skole!

Her kan du finde mere op de fire Apps

Her er en fantastisk pdf der viser hvad du kan med Dash og Dot: wonder_magazine_001

14 jan

Little Bit

littlebits-simple-circuitLittleBits  er en samling små elektronik-klodser, som man kan sættes sammen med magnetkoblinger.
Med littleBits kan eleverne prøve forskellige idéer af, til forskellige tekniske dimser og funktioner.

img5681
Der findes en masse forskellige Bits, som let kan sættes på mange forskellige måder, alt efter hvad de skal bruges til.
Der er forskellige farver på Bitsene, som indikerer om det er til input, output eller som forbindelsesled.


Se mere på LittleBits 
I Danmark forhandles littleBits af podconsult

28 dec

Strawbees

Strawbees er egentligt ikke til programmering, men mere til at konstruere ting og realisere prototyper af noget man går og drømmer om. Men nogle få del, kan man konstruere stor ting.

Folkene bag Strawbees, der er 3 svenskere, skriver:

Da vi designede Strawbees, og det understøttende undervisningsmateriale, forsøgte vi at svare på tre lige vigtige spørgsmål;
1) Kan en verdensklasse pædagogisk legetøj gøres tilgængeligt for alle, og være samarbejdende?
2) I en verden med knappe ressourcer, hvordan kan vi sikrer et minimalt carbon footprint, og minimalt spild?
3) Er dagens undervisning fremmende for det næste spring i uddannelse, hvis børn udfordres med status quo?

Svaret på nummer et og to går hånd i hånd. Materialerne der anvendes i vores produkter er  enten genanvendelige (PP) eller biologisk nedbrydeligt (PLA). At opnå dette 100%, er næsten umuligt, men vi forsøger. Vi har også et globalt fodaftryk, i parnetskab med omhyggeligt udvalgte lokale partnere, hvilket sikrer en optimal forsyningskæde. Derfor har vi nået vores mål, at levere et næsten carbon-neutral produkt, til en lav pris, der sikrer tilgængelighed for alle.

Svaret på nummer tre spørgsmål er sværere at nå, for vi har brug for, at udfordre status quo i uddannelsesverden. For at uddanne den næste generation af problemløsere, er vi nødt til at fremme en trial-and-error læring. Vi mener virkelig, at dette er fremtiden. Så med opbygningen af undervisningsmaterialet er vi blevet støttet af verdensklasse undervisere, der tror på de unges evne til at tænke frit og ud af boksen.

 

Strawbee presentation from Strawbees on Vimeo.

Læs om strawbee

%d bloggers like this: