Om valgfaget Teknologiforståelse

Vi er 13 skoler i Danmark der er med i Undervisningsministeriets forsøgsordning med det nye valgfag Teknologiforståelse. I begyndelsen af skoleåret har vi måtte freestyle, med vores forskellige forudsætninger, men fornyligt er der kommet Læseplan og Vejledning. Det er spændende læsning, og skrivegruppen har gjort et godt arbejde. Det har været en lang proces at nå frem til hvor vi er nået nu. I arbejdet med Mål, Læseplan og Vejledning er der blevet lavet den genistreg, at kodning og Computational Thinking er blevet mixet med digital design. Så nu har vi fået begrebet Computational Thinking og Design!

Valgfaget har to kompetenceområder: Design og Programmering som indeholder følgende:

Kompetenceområdet design omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

  • Ide og specifikation fokuserer på modeller til design af digitale produkter.
  • Realisering fokuserer på at realisere en idé til et digitalt produkt samt evaluere og forbedre produktet i en iterativ proces.
  • Samfundsmæssig betydning fokuserer på digitale produkters betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet.

Kompetenceområdet programmering omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

  • Mønstre fokuserer på, hvordan standardløsninger kan anvendes i programmering.
  • Algoritmer fokuserer på sammenhæng mellem algoritmer og programmer.
  • Data og programstruktur fokuserer på at anvende lister, procedurer og funktioner i forbindelse med programmering.
  • Kodning fokuserer på modifikation af andres og konstruktion af egne enkle programmer.
  • Programmeringssprog fokuserer på konstruktioner i programmeringssprog med henblik på at kunne forstå og udvikle programmer.
  • Test og fejlretning fokuserer på systematik ved test og fejlretning af programmer.

Ved nærmere studie af læseplanen og vejledningen bliver det også klart, at hvis man som lærer skal kunne opfylde de forventninger der ligger, så er der rigtigt mange der mangler forudsætningerne. Specielt  i forhold til kompetenceområdet Programmering. Der er helt klart brug for en opgradering af lærerne, samt udvikling af brugbart undervisningsmateriale, der kan bruges understøttelse af lærerne

Rent didaktisk undrer jeg mig over, hvorfor der hele vejen gennem læseplan og vejledning først er beskrevet, hvordan man skal analysere hvad andre har lavet af programmer, og først senere selv skal lave små programmer? Selv har jeg erfaret, at det har givet god mening at gøre det omvendt. Vise eleverne hvordan de opbygger små simple programmer, og derefter udvider dem. Senere hen så kan kigge på hvad andre har lavet og undersøge det.

Se mere på EMU om Teknologiforståelse 

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.