Teknologiforståelse som obligatorisk fag

Så er der gode nyheder for os der gennem flere år har arbejdet på, at folkeskolens elever skal lære at kode.
I følge Jyllandsposten.dk d. 25/1 2018, så vil Undervisningsministeren gøre undervisning i teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen.

Allerede efter sommerferien skal de første elever prøve kræfter med et helt nyt fag, som regeringen vil gøre til en obligatorisk del af undervisningen i alle folkeskoler.

Navnet er »teknologiforståelse«, og formålet er, at give alle elever en grundlæggende forståelse for blandt andet programmering og it-sikkerhed for dermed at klæde dem ordentligt på til fremtiden.

»Teknologi er en præmis for alle børn og unge, og derfor skal det ikke kun være et valgfag for de få,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA), som står bag forslaget, til Jyllands-Posten.

Planen er følgende:

at alle danske skolebørn skal lære at kode, og nu er regeringen så klar med anden del af tretrinsraketten: Nemlig at sætte gang i en treårig forsøgsordning på 40-50 skoler, som skal finde den smarteste måde at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet.

Tredje og sidste trin i raketten bliver at rulle faget eller fagelementet (afhængigt af den endelige model) ud på alle skoler, når erfaringerne er høstet.

Merete Risager siger: ‘Det her handler ikke om at alle i fremtiden skal blive it-udviklere, men om at alle børn får dyppet tæerne og får en grundlæggende forståelse af teknologien som byggesten i vores samfund’

Læs resten af artiklen her

Undervisningsministeriets hjemmeside er der også en meddelelse om ministerens beslutning.

Det er planen, at forsøget skal gennemføres over tre skoleår med gradvis optrapning af indsatsen fra august 2018. Det skal blandt andet bygge videre på de erfaringer, der allerede gøres i et forsøg med valgfag i teknologiforståelse, som ministeren har sat i søen ved skolestart i august 2017, og de råd undervisningsministeren har fået via Rådgivningsgruppen for teknologi i undervisningen, som ministeren nedsatte i foråret 2017. Der planlægges med, at ca. 40-50 skoler kan deltage i forsøget.

Den rådgivende ekspertskrivegruppe vil nedsættes snarest og have ca. 15 medlemmer og et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. 

Forsøgsprogrammet indgår i regeringens kommende strategi for digital vækst, hvor der lægges op til, at der afsættes 68 mio. kr. i alt til programmet.

I Kommissoriet for den rådgivende ekspertgruppe står der blandt andet:

I forsøget skal afprøves tre hovedmodeller:

1. Et selvstændigt fag i teknologiforståelse fra 1. til 9. klasse.
2. Kombination: Teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag på tidlige klassetrin fx indskoling/mellemtrin, og der etableres selvstændigt fag på senere klassetrin, fx mellemtrin/udskoling. Integrationen i eksisterende fag på tidlige klassetrin kan fx særligt være i matematik og natur/teknologi.
3. Teknologiforståelse styrkes via ca. 2-4 udvalgte eksisterende fag.

Der vil være følgende aktiviteter i forsøget:
• Skolernes gennemførelse af undervisning i teknologiforståelse
• Indsats for kompetenceudvikling af folkeskolelærere og professionshøjskoler
• Anden understøttelse, fx vejledning og promovering af fagområdet
• Evaluering

Det bliver superspændende at følge denne udvikling. Heldigvis er der nogle rigtigt kompetente folk i spidsen for ekspertgruppen

About the author

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: